C1.fi

C1.fi syftar till att vara annorlunda från mainstream e-posttjänsterna genom att:

Hur kan jag gå med i tjänsten?

Genom att fylla i ett kontoinställningsformulär.

Alla nya konton tilldelas en gratis trettio (30) dagars provperiod.

Meddelande hemlighet - Hur fungerar det?

När ett nytt konto är registrerat skapar C1.fi ett individuellt kryptografiskt nyckelpar för det. C1.fi krypterar alla meddelanden som sparats på kontona mot kontoinnehavarens publika nyckel innan de nämnda meddelandena skrivs till serverns massminne. Endast kontoinnehavarens session har en aktiv privat nyckel som möjliggör läsning av krypterade meddelanden på vanligt språk. Detta garanterar att kommunikationen mellan C1.fi-konton är väl skyddad.

Interaktion med tredje parts e-posttjänster?

C1.fi följer aktuella standarder för e-posttjänster. I bruk är t.ex. DANE policy vars syfte är att säkerställa krypterad kommunikation med tredjepartstjänster. Vi rekommenderar också att du använder PGP-kryptering. Vår Webmail stöder PGP-kryptering.

Klientspårning?

Inga spårningsmekanismer från tredje part finns eller används på våra webbplatser.

Respekt för kundernas integritet och intjäningsmodell

Tjänsten är betald. Vi finansierar inte vår verksamhet genom att sälja kundrelaterad information. Prislista:

Dokument
Fennosys

C1.fi tillhandahålls av Fennosys Oy. Fennosys är ett finskt företag med representationskontor i Taiwan.

C1.fi finns på vår egen hårdvara i Lojo, Finland. Anläggningen är utrustad med moderna övervaknings-, passerkontroll- och reservkraftsystem. Kritiska funktioner är duplicerad.

Fennosys strävar mot tillförlitliga och integritetsrespekterande informations- och kommunikationslösningar för människor och företag.

Updaterad: Fri 16 Sep 23:30:01 UTC 2022

alert

Warning: can't display the error message!

Warning: can't display path text

Warning: can't display wait text