c1.fi - Användarvillkor

Gäller från 15.12.2021.

Allmän

I detta användarvillkorsdokument (senare även kallat “Avtal” eller “Villkor”) kommer “vi”, “oss”, “vår”, “c1.fi” och “Fennosys” alla att hänvisa till Fennosys Oy (momsregistreringsnummer FI20461066). Termerna “Kund”, “din” och “du” hänvisar till dig.

För att vara berättigad att registrera och använda vår tjänst måste du granska detta avtal innan du klickar eller trycker på “fortsätt”-knappen när du skapar ett konto. Genom att fortsätta med registrering accepterar du dessa Användarvillkor.

Om du registrerar ett kundkonto på uppdrag av en organisation kommer ditt samtycke till dessa villkor att binda organisationen till dessa villkor och du kommer också att ange att du innehar den juridiska borttagningen i den organisationen för att binda dessa villkor till den organisationen. I det här fallet kommer termerna “du”, “din”, “Kund” att hänvisa till den organisationen.

Termen “Tjänster” i detta avtal hänvisar till alla produkter eller tjänster som Fennosys tillhandahåller. Detta inkluderar även alla tjänster som tillhandahålls dig under provperioden eller utan kostnad.

Läs igenom dessa villkor noggrant. När de har godkänts kommer dessa villkor att bli ett bindande juridiskt avtal mellan dig och c1.fi. Om du inte godkänner dessa villkor, fortsätt inte med att skapa konto och använd inte Tjänsten.

Separata skriftliga serviceavtal

Om du har ett separat skriftligt avtal med Fennosys kommer dessa användarvillkor inte att gälla för dig.

Ändringar av dessa villkor

Förvarning

Vi kommer att ge dig ett förhandsmeddelande minst trettio (30) dagar före ikraftträdandet av den uppdaterade versionen av dessa användarvillkor. Besked kommer att ges via e-post till din e-postadress (användarnamn på c1.fi). Den uppdaterade versionen av villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner.

Din acceptans

Din fortsatta åtkomst till tjänsterna på och efter ikraftträdandet av de uppdaterade villkoren fungerar som ditt godkännande av alla uppdateringar. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren kommer du att sluta använda tjänsterna.

Undantag

Om Fennosys Oy tvingas ändra dessa användarvillkor på grund av en lagändring eller krav från myndigheter eller telekomleverantörer kanske vi inte kan ge dig ett skriftligt meddelande trettio (30) dagar före en uppdatering av dessa tjänstevillkor.

Dina c1.fi-konton

Att använda Tjänsten kräver att du slutför registreringsprocessen. Registreringsprocessen kommer att fråga ditt namn, mobilnummer och den nya e-postadressen och lösenordet du planerar att använda med c1.fi e-posttjänst.

När du registrerar dig för Tjänsten måste du tillhandahålla sann, korrekt, fullständig och aktuell information om dig själv som efterfrågas under registreringsprocessen.

Under registreringsprocessen skickar vi en bekräftelsekod som ett textmeddelande till dig. Tjänsten kommer sedan att be dig ange den bekräftelsekod du fått. Efter att verifieringskoden har validerats kommer två konton att skapas: 1) ditt c1.fi-hanteringskonto och 2) ditt c1.fi-e-postkonto.

Du är ansvarig för all användning av tjänsterna under dina hantering- och e-postkonton. Du samtycker till att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till dina konton och obehörig användning av dina konton. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om all obehörig åtkomst eller användning.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada på grund av obehörig åtkomst eller användning av dina konton.

Kundens begränsningar och ansvar

Begränsningar, avstängning av tjänster

Följande handlingar betraktas som missbruk av våra tjänster:

  1. Skicka oönskade massinlägg
  2. All olaglig eller omoralisk användning
  3. Återförsäljning av våra tjänster till tredje part
  4. Reverse engineering, penetrationstestning eller någon annan påträngande eller störande aktivitet

Du samtycker till att endast använda tjänsterna för juridiska och moraliskt acceptabla ändamål. Vi kan avsluta tjänsterna efter meddelande om någon bevisad eller misstänkt överträdelse inträffar utan regress eller återbetalning.

Ansvar

Du kommer att vara ensam ansvarig för all användning (auktoriserad eller obehörig) av tjänsterna

Ändringar av tjänster

Funktionerna, användargränssnittet och applikationerna kan ändras med tiden. Vi kommer vanligtvis att informera dig (via ditt c1.fi-e-postkonto) trettio (30) dagar före alla väsentliga ändringar.

Avgifter och betalningsvillkor

Du samtycker till att betala avgifter enligt den serviceplan du har valt.

Betalningsvillkor för kreditkort

Du betalar i förskott för varje tjänsteperiod som definieras i den valda serviceplanen. För månatliga och årliga betalningsplaner kommer vårt system att skicka dig en påminnelse via e-post innan den pågående serviceperioden tar slut.

Avstängning på grund av utebliven betalning

Tjänsterna kommer att stängas av om du inte betalar enligt den aktiva serviceplanen. Vi kommer inte att ha något ansvar för skador, ansvar, förluster eller andra konsekvenser relaterade till en sådan avstängning.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, hålla oskadlig och ersätta Fennosys, dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, partners och kunder skadeslösa från alla anspråk, krav, stämningar eller förfaranden som uppstår som ett resultat av din användning av tjänsterna.

Immateriella rättigheter

Fennosys Oy äger all immateriell egendom relaterade till c1.fi-webbplatsen och c1.fi-service. Du samtycker till att inte kopiera, reproducera, modifiera, ändra eller skapa härledda verk baserat på vår immateriella egendom.

Webbmailapplikationen (https://wm.c1.fi) “Horde Groupware” är immateriell egendom som tillhör Horde LLC (http://www.horde.org/).

Datorvirus och annan skadlig programvara

Du förstår och samtycker till att Fennosys inte kan garantera att all data som skickas genom våra tjänster är fri från datavirus och annan skadlig programvara (skadlig programvara, trojanska hästar etc.).

Vi rekommenderar starkt att du ser till att dina enheter och programvara är väl underhållna och uppdaterade och att korrekta antivirus- och anti-malware-åtgärder har vidtagits innan du går online och använder våra tjänster.

Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas av skadlig programvara.


alert

Warning: can't display the error message!

Warning: can't display path text

Warning: can't display wait text